Kiss József Zsolt asztrológus

Kiss József Zsolt asztrológus

Egyéni konzultáció

2020. április 01. - Kiss J. Zsolt

Egyéni konzultáció ön- és sorsismeret céljából - az asztrológia eszközének felhasználásával

Kérem, vegyék figyelembe, hogy egyéni ügyfeleket - bizonytalan ideig - nem tudok fogadni, jelenleg csak azokkal a kliensekkel tudok foglalkozni egyéni konzultációban, akik a csoportjaimba járnak. A meghirdetett csoportokra ettől függetlenül, folyamatosan lehet jelentkezni. 

Az egyéni konzultáció ön- és sorsismereti, önreflektív beszélgetést jelent az asztrológia segítségével, ami önismeret, tudatos, szeretetteljes életvezetés, életmód érdekében történik, életünk főbb területeinek tekintetében.
Ezek az alkalmak az önismereti saját élményt - illetve ha az szükséges - pszichoterápiát, spirituális- vagy vallásgyakorlást nem helyettesítenek, hanem mindezekre adhatnak felkészítést, illetve kiegészíthetik, valamint támogathatják azok tartalmának beépítését az életünkbe.

Bejelentkezés módja, sorrendje:

 • a következőkben leírtak figyelmes elolvasása
 • a horoszkóp elkészítéséhez szükséges adatok és az elemzésre kerülő személy saját fényképének megadása (természetesen digitálisan, e-mailben, vagy esetleg igény szerint más formában, de fontos, hogy az arc jól látszódjon. Az alábbiakban minderről további információk még részletesebben olvashatóak.)
 • amennyiben fölmerül kérdés, ami az alap információk közléséhez kell, az alábbi számon elérhető vagyok
 • az esetben, ha nincs külön kérdés, időpontkérés, az adatok megadását követően, kizárólag telefonon: 06-20-94-94-007.


Díjazás:
A korrekció, illetve a személyes konzultáció együttes, teljes összege: 25.000 Ft. Számlaadás felnőtt oktatásról. (A munka két fázisból áll: a horoszkóp az életesemények és a fotók alapján történő korrigálása, elkészítése, és maga a kifejtés, illetve az ehhez kapcsolódó párbeszéd, aminek átlagos időtartama tapasztalatok szerint kb. 1-1,5-2 óra. A korrekciós fázis az előkészítés, így azon a segítségkérő még nincs jelen. A tarifa együttesen mindezekre vonatkozik.)
Visszatérő ügyfelek esetében, akiknek már van általam készített horoszkópja és részt vettek egyéni elemzésben, az újabb konzultáció díja 12.000 Ft / óra.

Párkapcsolati, ill. egyéb emberi kapcsolati összevetés az ezt előkészítendő korrekcióval és a konzultációval együtt összesen 35.000 Ft (ilyen esetekben mindkét fél horoszkópját külön korrigálni ill. elemezni szükséges, majd ezt követi a tényleges összevetés).

Csoportjaimba járóknak a díjazás kedvezményes: korrekció, illetve a személyes konzultáció együttes, teljes összege: 20.000 Ft, visszatérően 10.000 Ft/óra. Párkapcsolati összevetés pedig 30.000 Ft.


Feltétel:
Az egyéni elemzés feltétele a személyes horoszkóp korrigálása, majd annak elkészítése. Szükség esetén ezt megelőzheti egy ún. első interjú, avagy beszélgetés.
A születési horoszkópot minden esetben pontosítani szükséges, ugyanis tényleges biológiai születés az esetek többségében abszolút mértékben nem, vagy csak nehezen tisztázható. Ez az életesemények alapján történik. Így a segítséget igénybe vevőnek ehhez előzetesen meg kell adnia főbb életeseményeit, illetve az eddigi életpályájáról néhány fontos információt, továbbá az antropológiai beazonosításhoz fényképet saját magáról (elsősorban az arcról, pl. igazolványkép), amiket természetesen a segítségadó asztrológus az önismereti szabályok szerint bizalmasan, "terápiás" titokként kezel, ahogy a megadott információkat, és a későbbi beszélgetés során elhangzottakat is. 
Ezekre az alkalmakra csak az jelentkezzen, aki az eddig felsorolt, és a következő feltételekkel is egyetért:

 • Bejelentkezés telefonon. (Az életesemények és a személyes fotó elküldését követően).

 • A születési földrajzi hely (amennyiben ez kisebb településen történt, a kb. 30-40 km-es sugarú körben található, nagyobb város megjelölésével) év, hónap, nap, óra és perc, vagy valamennyire befogható időintervallum (pl. 10:00 - 11:00, vagy 10:00 - 12:00 óra között) meghatározásával (hacsak a napszak vagy az sem ismert, akkor a születési idő meghatározásához további információk szükségeltetnek, de minderről még később lehet olvasni).
 • Amennyiben az indokolt, első interjú. Egyébként a szülött életében kiemelt, fontos életesemények időpontjainak - azok megnevezésével együtt - illetve az életpályáról szóló információk megadása e-mailben, vagy egyéb megbeszélt formában, igényeltetik ahhoz, hogy a horoszkóp elkészüljön a tényleges személyes beszélgetés időpontjára. Előfordult olykor az, hogy bizonyos érdeklődők, jelentkezők nem tudták, hogy milyen eseményeket szükséges ilyenkor megnevezni. Elnézést azoktól, akik ezt "szájbarágósnak" vélik, de a fentebb megnevezett okokból röviden vázolom pusztán mintaként. Minden olyan történés, fontos a horoszkóp korrigálásához, ami általánosan minden ember életben így vagy úgy különböző arányban meg szokott történni. Természetesen csakis olyan eseményekről van szó, ami a szülött életében történt meg (így például testvér születés esetén értelemszerűen annak a születési dátuma kell, aki a horoszkóp tulajdonosának születése után jött világra.). Ezek lehetnek például:
  • testvér születése
  • gyermek születése (adott esetben abortusz időpontja)
  • házasságkötés, válás (ilyenkor szükségesek az össze- vagy szétköltözés időpontjai is, amennyiben ezek közelítőleg nem esnek egybe a hivatalos házasságkötés vagy válás dátumával)
  • együttélés kezdete, vége
  • haláleset, elsősorban szülő, gyermek, testvér, társ; másodsorban a közvetlen családi körben, de ha valaki a szülött számára fontos volt, ill. az ő életében jelentős szerepet játszott, az ő halálának időpontja is
  • költözések, kiemelten szülői házból való elköltözés, településről másik helyszínre, vagy országváltás, saját lakásba való beköltözés vagy külön- ill. összeköltözés
  • jelentősebb iskolai végzettség, végzettségek megszerzésének időpontja / időpontjai
  • első munkahely, munkahelyváltás, nyugdíjazás, munkahelytől való megválás bármilyen okból
  • jelentősebb változások az életpályán, a hivatásban (így pl. valaki elkezdett mással foglalkozni, mint amit addig tevékenykedett)
  • jelentősebb kinevezések, elismerések, kitüntetések az életpálya során
  • jelentősebb betegség, baleset, műtét, kórház (itt kiemeltek a műtétek, életveszélyes állapotok, súlyosabb balesetek, jelentősebb kórházi ápolást vagy otthon töltött időszakot igénylő kezelések)
  • kapcsolatba kerülés ill. tartózkodás zárt intézményekben (így pl. kutatóintézet, szanatórium, kollégium, kórház, kolostor, asram, börtön...)
  • esetleges átélt természeti csapás vagy katasztrófa, ami traumatikus vagy jelentősebb emberi sérüléssel, anyagi veszteséggel járt.
 • Fotó, természetesen arról a személyről, akinek a horoszkópja elkészül. Ez is szükségeltetik a születési dátum pontos meghatározásához, avagy a horoszkóp korrigálásához. (Technikai kérés: lehetőség szerint a fotót mindenki a szöveggel együtt küldje, vagy könnyen megnyitható csatolmányként. Természetesen akinek egyáltalán nem lehetséges a mailen történő küldés, akkor az egyedi megbeszélés szerint történik.)
 • Miután az életesemények és alapadatok megadásra kerültek, a megállapodás szerint szükséges, hogy telefonon jelentkezzen az érdeklődő, a személyes konzultáció időpontjának kérése céljából. (Ennek nem elsősorban technikai - nyilvánvalóan az is -, hanem lélektani okai is vannak, ugyanis nagyon fontos, hogy ha valaki önismereti segítséget kér, akkor az önmagát képviselje, önmagáért tegyen. Csakis ő tudhatja, hogy igazán időben mikor motivált arra, hogy ezen a konzultáción részt vegyen. Az, feltételezem, mindenki számára egyértelmű, hogy bármiféle önismereti szembenézés saját indítékból történhet, s ez akkor tud valódi és hathatós lenni, hogyha erre valaki igazán nyitott és megérett. Magyarán a terapeuta vagy segítő személy "soha nem mehet" a páciens, kliens vagy segítségkérő után. Kivéve például speciális pszichoterápiás kapcsolatban egy szélsőséges helyzetet.)
 • A kiindulópont minden esetben a születés időpontja, amit órára, percre pontosan nem mindig tud valaki (ám még ha egzakt módon tudja is a szülött, az esetben is ellenőrizni kell az életeseményekből), azonban egy születési kiindulópontot, vagy időintervallumot mindenképp fontos közölni. Akinél ez az időszak nagyon tág, az számoljon azzal, hogy meglehet, szükséges egy első interjú, továbbá az átlagosnál bővebb és részletesebb életeseménysor, valamint az életpályáról még több információ. Ilyen esetben még az is előfordulhat, hogy jóval hosszabb ideig tart a korrekció, illetve néha a pontos születési idő korrigálása nem is vállalható.
 • Ha valaki a napszakot sem tudja, olyan esetben sajnos nem vállalom a horoszkóp elkészítését.
 • Külföldi születés esetén kritérium, hogy az illető maga nézzen utána, illetőleg adjon megbízható információt arról, hogy az adott országban, a születése évében volt-e nyári időszámítás (e nélkül ugyanis nem lehetséges a horoszkóp elkészítése).
 • A személyes konzultáció, hozzávetőlegesen és az általános tapasztalatok szerint átlagosan 1 - 1,5, 2 órás terjedelemben történik, természetesen mindig úgy, és annyi ideig, amennyit a helyzet megkíván. Ennek keretében párbeszédre, kérdések megbeszélésére, jegyzetkészítésre és az elhangzottak saját célra történő hangrögzítésére is lehetőség nyílik. Ezek az alkalmak négyszemközt zajlanak (kivéve majd a még alább felsorolt eseteket). Csak az jöhet, aki ezt saját motivációból teszi. Kiskorú gyermek esetében szülői kísérettel, illetve a szülők horoszkópjának elkészítése mellett, a szülőkkel történik a megbeszélés. A hagyomány úgy tartja, hogy személyes horoszkópot általában 18 év fölött készítünk, azonban saját elhatározásból kamaszkorú is jöhet, ám ott különös tekintettel fontosak az életesemények, amik alapján történő meghatározás viszont nehezebb, így nem mindig sikerül a horoszkóp teljes bepontosítása, hacsak nem áll rendelkezésre nagyon pontos születési óra, perc. Kisgyermek vagy baba esetében szükségeltetnek a korrekcióhoz egészen speciális "kis események" is, ám itt ugyanúgy nem minden esetben garantált a születés teljesen pontos meghatározása. (Kivéve, ha nagyon megbízható, percre pontos születési adat áll rendelkezésre. Így pl. ha a szüléskor valaki, aki jelen volt, rögzítette a hiteles időpontot.)
 • A percre, másodpercre bepontosított horoszkóp egyébként leginkább a prognosztika esetében perdöntő. Az asztrológiai prognosztika egyébiránt abban nyújthat segítséget, hogy a szülött aktuálisan mit tapasztalhat, és azt miként tudatosíthatja, fogadhatja el az önébredése, szeretetben való gyarapodása, és emberi értelemben véve kiteljesedettebb életvezetése érdekében. Természetesen bármely esetben csakis korrigált horoszkóppal lehet dolgozni, de az igazán lényeges ön-, sorsismereti kérdéseket nem feltétlenül csakis a "halálosan" pontos radix esetén lehet tisztázni. Másképp szólva, ha nem másodpercre pontos egy horoszkóp, ön- és sorsismereti használhatóság szempontjából az is elfogadható (ráadásul a radixok egy jó részénél hosszú ideig szükséges figyelni a szülött életét a jövőre vonatkozóan ahhoz, hogy kétséget kizáró órát, percet tudjunk megállapítani, így a tapasztalat szerint egy minimális pontosítási játéktérrel  egy horoszkópból önismereti segítség adható, prognosztikai tájékoztatás már korlátozott mértékben, illetőleg egy bizonyos tűréshatár után, az már egyáltalán nem).
 • A konzultációk nálam mindig személyesen történnek. Írásban nem vállalok horoszkópot, hisz mindenki számára bármilyen formában rögzíthető, vagy jegyzetelhető ami a személyes konzultáción elhangzik. Skype-on - azaz úgy, hogy a klienssel egyáltalán nincs személyes találkozó - csak nagyon indokolt esetben vállalok konzultációt, akkor is csak úgy, hogy ha az illető megoldja, hogy a számára legmegfelelőbb olcsó, netán ingyenes formában hosszú beszélgetést tud folytatni velem a mobiltelefonomon. (Ugyanis a Skype számomra nem elérhető). Ilyen rendkívüli szituáció lehet az, ha pl. valaki nagymértékben mozgáskorlátozott, vagy a földrajzi távolság okán a találkozót másképp nem tudja megoldani és mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy én készítsem el a horoszkópot.
 • Párkapcsolati, vagy egyéb más emberi kapcsolati összevetés esetén kívánatos az érintett fél lehetőség szerinti jelenléte, vagy legalább beleegyezése, amennyiben egyik feltétel sem teljesül, úgyis beszélhetünk pár, vagy egyéb emberi kapcsolati viszonylatról, elsősorban a kérdező szemszögéből, a másik ember személyiségét, sorsát tiszteletben tartva. Ilyen esetben meg kell adni az érintett fél, ill. felek pontos születési dátumát, és lehetőség szerint az ő életeseményeit is. Ilyenkor ugyanúgy korrekcióra szorul minden, a vizsgálat tárgyát képező horoszkóp is. Majd úgyszintén elemzésre kerül az érintettek radixa, és csak azután történik meg az összevetés.
 • Akiknek tudomásuk szerint súlyos személyiségzavaruk van, pszichiátriai, ill. ezirányú gyógyszeres kezelés alatt állnak, azoknak feltétlenül szükséges a terapeutájuk beleegyezése, adott esetben egy előzetes konzultáció, rendkívüli helyzetben pedig mindez akár a terapeutájuk jelenlétében.
süti beállítások módosítása